WEBDISPECING  
               
   DEMO WEBdispečing                                                   Prezentácia

Internetová aplikácia pre správu vozového parku pomocou najmodernejších technológií GPS a GSM. S využitím GPS dokáže systém určiť presnú polohu vozidiel, prostredníctvom GSM siete sa tieto informácie dostanú v reálnom čase k uživateľovi. Užívateľ k samotnej práci potrebuje iba pripojenie na internet.

Portálová služba umožňuje riadenie prevádzky firemných vozidiel, ich sledovanie, automatická tvorba knihy jázd, štatistiky, plánovanie a archiváciu dát z ľubovolného miesta pripojeného na internetový prehliadač pomocou PC/NB/PDA/MDA.

Základné vlastnosti z pohľadu užívateľa (kniha jázd)

- vedenie klasickej knihy jázd (osobné vozidlá)
- editácia knihy jázd
- doplnenie ďalších údajov k jazde (prepravovaný tovar, zákazník…)
- import a správa elektronických výpisov z platobných kariet (CCS, Shell, Aral…)
- tlač a export knihy jázd do formátu (XLS, CSV, PDF)
- tlač tiskopisu (vyúčtovanie jázd, diéty…)
- podklady pre fakturáciu (zákazník, prepravovaný tovar)
- vizualizácia pripojených periférií (plavák, prietokomer, CAN BUS/FMS, teplotné čidlo, otvorenie nákladového priestoru)

Komplexné dispečerské pracovisko (on-line sledovanie)

- on-line sledovanie neobmedzeného počtu vozidiel nad mapou,
- funkcie pre nájdenie najbližšieho vozidla, alebo vozidiel,
- plánovanie trás
- vyhľadávanie adresy v ČR
- dotaz na okamžitú polohu vozidiel
- správa udalostí (prejazd, dosiahnutie bodu) na mobilný telefón

Štatistiky (porovnanie vozidiel alebo vodičov za časové obdobie)

- prejdetá vzdialenosť
- spotreba PHM
- porovnanie hodnôt získaných z externých čidiel

Administrácia z pohľadu užívateľa

- možnosť viesť neobmedzený počet vozidiel
- možnosť viesť neobmedzený počet užívateľov
- stromová štruktúra roztriedenia vozidiel (bez obmedzenia hĺbky)
- priraďovanie práv užívateľom
- základná konfigurácia jednotiek

Špecifikácia

Systém je vyvinutý pre operačný systém Windows 2000/2003. Dáta sú ukladané do Microsoft SQL Serveru 2000/2005. Na strane užívateľa postačí ľubovolný internetový prehliadač pripojený pomocou PC/NB/PDA/MDA.

Mapové podklady:
ČR s uličnou sieťou
Europa + Ázia