ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA ochrana budov
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži na prevantívnu ochranu objektov před požiarmi. Opticky a akusticky signalizuje miesto požiaru.

Pri realizácií používame EPS renomovaného svetového výrobcu SCHRACH SECONET.ochrana budovSystémy EPS SCHRACK SECONET plne zodpovedajú príslušným normám a štandardom, napr. STN, EN54, pričom ich mnohokrát aj prekračujú. Sú testované a certifikované aj na Slovensku.

POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠNIA /PSN/
Systém slúži na signalizáciu neoprávneného vstupu do objektu.ochrana budovZabezpečujeme:
- projekčnú činnosť
- montáž systémov PSN
- záručný a pozáručný servis
- pravidelné odborné prehliadky
- kontroly v zmysle vyhlášky MV SR č.26/2002.

Práce vykonávame v súlade s normou STN 33 4590. Používame výrobky osvedčených výrobcov ako Paradox, DSC, Siemens a iných.
Ceny PSN vám vypočítame po bezplatnej obhliadke objektu.

KAMEROVÉ SYSTÉMY /CCTV/
Televízne sledovacie systémy slúžia na zaznamenávanie a analyzovanie obrazových informácií. CCTV sa najčastejšie používajú:
- pre dozor v objektoch
- pre zaistenie vyššej bezpečnosti v rizikových objektoch
- pre ochranu majetku ako súčasť PSN
- pri kontrole výrobných procesou
- pri riadení a kontrole dopravy.
ochrana budov

Používame prevažne zariadenia týchto výrobcov:
Hikvision,Philips, Samsung, IR-TEC.