SKLAD

Modul SKLAD slúži na kontrolu stavu a príjmu a výdaja skladových položiek pre autopark.

SKLAD